สินค้า    DETERGENT&DISINFECTANT  BIOCLEAN II  
    DETERGENT&DISINFECTANT    BIOCLEAN II
   

BIOCLEAN II ซึ่งเป็นน้ำยาล้าง, ฆ่าเชื้อและขจัดกลิ่น ซึ่งเป็น Phosphate free ช่วยลดมลภาวะเป็นพิษ เหมาะกับการใช้งานทั้งในโรงพยาบาล, ในครัวเรือน, โรงงานและสถานที่อื่น ๆ ซึ่งจะช่วยลดการติดเชื้อ, ขจัดกลิ่นและการปนเปื้อนจากสารต่าง ๆ ที่ติดอยู่ในวัสดุนั้น ๆได้เป็นอย่างดี

 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|