สินค้า    SEROLOGY  SYPHYLIS CONTROL  
    SEROLOGY    SYPHYLIS CONTROL
   

รายละเอียดคุณลักษณะของ Syphilis Tri-Level Control

1.      เตรียมจากซีรั่มมนนุษย์

2.      บรรจุในขวดแก้ว ฝาเกลียว สีเดียวกันและมีวัสดุผนึกกันรั่วซึม มีขนาดบรรจุ 1 มล.

3.      ผลของ VDRL test ได้แก่  Reactive, Non- reactive, Weekly Reactive 

4.      มีผลแสดงการวิเคราะห์ หาระดับ Reagin ในแต่ละ Lot. No.

5.      มีหนังสือ แสดงผลการทดสอบ Homogeneity และ Stability ของน้ำยา

6.     เป็นผลิตภัณฑ์ ของ Stanbio Laboratory ประเทศ สหรัฐอเมริกา

 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|