สินค้า    SEROLOGY  RAPET RF TEST  
    SEROLOGY    RAPET RF TEST
   

หลักการ        Latex agglutination slide test

ขนาดบรรจุ      50 tests

ในกล่องประกอบด้วย

       น้ำยา             1. RF reagent

                           2. RF positve control

                           3. RF negative control

     อุปกรณ์             1. slide

                            2. disposable pipette / mixer 

ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ         serum

 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|