สินค้า    SEROLOGY  RPR QUICK TEST  
    SEROLOGY    RPR QUICK TEST
   
  • เป็นการวิเคราะห์ดูการจับกลุ่มของผงถ่านบนแผ่นสไลด์ เพื่อวิเคราะห์เชิงคุณภาพและกึ่งปริมาณของแอนติบอดีต่อเชื้อซิฟิลิส    ในซีรัมหรือพลาสมา
  • ผงถ่านของ STANBIO RPR Quicktest มีขนาดเม็ดเล็กละเอียด ทำให้การมองดูการจับกลุ่มของตะกอนมองเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า
  • ภายในกล่องมีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ คือ หลอดพลาสติกสำหรับดูดและคนซีรัม,
  • เข็มและขวดสำหรับหยด Antigen suspension และแผ่นทดสอบ
  • ภายในกล่องบรรจุคอนโทรล 3 Level คือ Reactive, Weakly Reactive และ Non-Reactive
 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|