สินค้า    THALASSEMIA TEST KITS  THAL-CON DCIP TEST  
    THALASSEMIA TEST KITS    THAL-CON DCIP TEST
   

การตรวจคัดกรองความผิดปกติของฮีโมโกลบินโดย DCIP(Dichlorophenol Indophenol) เป็นสารที่ออกซิไดส์ฮีโมโกลบินได้ เหมาะสำหรับการตรวจพาหะของฮีโมโกลบินอี(HbE)และฮีโมโกลบินที่ไม่เสถียร(Unstable Hemoglobin) โดยฮีโมโกลบินอีซึ่งเกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสร้างสายโกลบินชนิด ß ทำให้กรดอะมิโนตำแหน่งที่ 26 เปลี่ยนจาก Glutamic acid เป็น Lysine ส่งผลให้หน่วยการรวมตัวของสายโกลบินชนิด α และ ß ผิดปกติและหมู่ Sulfhydryl ซึ่งถูกปล่อยออกมาจะถูกออกซิไดส์ได้ง่ายและเร็วกว่าฮีโมโกลบินชนิดอื่นเช่น HbS,A,F ในช่วง pH ที่เป็นกลางทำให้ผู้ป่วยที่เป็นพาหะฮีโมโกลบินอี และโฮโมไซกัสฮีโมโกลบินอีจะให้ผลบวกคือ สารละลายขุ่นและตกตะกอน เมื่อหยุดปฏิกิริยาแล้วสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า

ในชุดน้ำยาประกอบด้วย

1.น้ำยา THAL-CON DCIP บรรจุในหลอดพลาสติกใส 2 มิลลิลิตร จำนวน 50 หลอด

2.น้ำยา Decolorizing Agent 2 มิลลิลิตร จำนวน 5 แอมพูล

 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|