สินค้า    THALASSEMIA TEST KITS  THAL-CON OF TEST  
    THALASSEMIA TEST KITS    THAL-CON OF TEST
   

การตรวจคัดกรองความผิดปกติของธาลัสซีเมียโดยอาศัยหลักการ Osmotic Fragility ซึ่งใช้น้ำเกลือความเข้มข้นร้อยละ 0.36 โดยเม็ดเลือดแดงของคนปกติจะแตกหมดทำให้ได้สารละลายใสสีแดง ในขณะที่เม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยธาลัสซีเมียและพาหะบางชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้เม็ดเลือดแดงแตกไม่หมด ทำให้สารละลายขุ่น

ในชุดน้ำยาประกอบด้วย

1.น้ำยา THAL-CON OFบรรจุในหลอดพลาสติกใส 2 มิลลิลิตร จำนวน 50 หลอด

2.แผ่นตรวจสอบสำหรับการอ่านผลด้วยตาเปล่า 1 แผ่น 

 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|