ส่งเสริมการขาย   เดือนมิถุนายน 2552  
    เดือนมิถุนายน 2552

 
       Tribulb pipette และ Conical test tube ออกแบบมาสำหรับใช้ในการเตรียมตะกอนปัสสาวะหลังจากปั่นแล้วให้เหลือ 1 มล.อย่างมีมาตรฐาน ช่วยผสมและหยดตะกอนปัสสาวะได้อย่างดีอีกด้วย และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานอีกด้วย