สินค้า    ANALYZER  Compac-X200 Automated Chemistry Analyzer  
    ANALYZER    Compac-X200 Automated Chemistry Analyzer
   

คุณลักษณะเฉพาะ 
      1)เครื่องมีความเร็วในการตรวจวิเคราะห์ได้ไม่น้อยกว่า  200 Tests/ชั่วโมง 
      2)สามารถตั้งการตรวจแบบ Random access , Discrete หรือสั่งตรวจแทรกด่วน(Stat)ได้ 
      3)สามารถตรวจวัดปฏิกิริยาแบบ End point ,Kinetic ,Fix time kinetic ,Immunoturbidimetry ด้วยระบบการวัดแบบ Single/Double wavelength ได้
      4)สามารถเลือกใช้ระบบการปรับค่ามาตรฐาน(Calibration)แบบ Linear หรือ Non –linear ได้
      5)ระบบการวัด Spectroscopic system โดยใช้ Halogen lamp เป็นแหล่งกำเนิดแสงสามารถเลือกค่าความยาวคลื่นที่ใช้ได้ทั้งหมด 10 wavelengths (340nm, 405nm, 450nm, 492nm, 510nm, 546nm, 578nm, 630nm, 700nm, 800nm) มีช่วงของการวัดค่าการดูดกลืนแสง(Absorbance)  0 ถึง 3.0 Abs
      6)ชุด Sample Tray บรรจุตัวอย่างได้ 45 ตัวอย่างรวม Calibrator และ สารควบคุมคุณภาพ โดยสามารถใช้ Sample Cup ขนาด  2.5  มิลลิลิตรหรือ Primary tube  ได้
      7)เครื่องมีระบบ Probe  mixing สำหรับผสมน้ำยาและตัวอย่างให้เข้ากัน
      8)Probe 2 ชุด สำหรับดูดและปล่อยน้ำยาและสารตัวอย่างแยกกัน สามารถตรวจสอบระดับของน้ำยาและตัวอย่างอัตโนมัติด้วยระบบ  Liquid level detection และ Collision detection
      9)สามารถดูดสารตัวอย่างได้ตั้งแต่ 3-100 ไมโครลิตรและมีระบบทำซ้ำ และเจือจางตัวอย่างอัตโนมัติ    
    10)มีช่องสำหรับใส่น้ำยา 60 ตำแหน่ง โดยมีระบบทำความเย็นควบคุมอุณหภูมิใน Reagent tray ให้อยู่ระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียสและสามารถเปิดการทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
    11)สามารถตั้งปริมาตรการดูดน้ำยา R1ได้ตั้งแต่ 100-450 ไมโครลิตร
    12)หลอดวัดปฏิกิริยา (Cuvette)  120 ช่องสามารถใช้ได้หลายครั้งผลิตจากพลาสติก PMMA (Polymethyl methacrylate)  มีความโปร่งใส แข็งแรงและคงทน
    13)เครื่องมีระบบล้างทำความสะอาด และตรวจเช็คคุณภาพของ Cuvette อัตโนมัติ
    14)อัตราการใช้น้ำ 6  ลิตรต่อชั่วโมง
    15)Cuvette มีปริมาตรสำหรับการวัดปฏิกิริยาได้ตั้งแต่ 150-500 ไมโครลิตร
    16)Cuvette มีความกว้างสำหรับลำแสงตรวจวัดปฏิกิริยาผ่าน(Optical Path) 6 มิลลิเมตร 
    17)เครื่องมีการควบคุมอุณหภูมิในการวัดปฏิกิริยาของ  Cuvette  ที่ 37±0.1 องศาเซลเซียส ต้วยระบบ Dry bath และสามารถตั้งเวลาในการอุ่นน้ำยาหรือวัดปฏิกิริยาได้สูงสุด 10  นาที
    18)เครื่องมีโปรแกรมสำหรับการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์

 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|