สินค้า    ANALYZER  Electrolyte Analyzer  
    ANALYZER    Electrolyte Analyzer
   
ELECTA 4 ANALYZER
เครื่องตรวจวิเคราะห์หาค่า ELectrolyte ด้วยระบบ Ion Selective Electrode สามารถวิเคราะห์หาค่า Na ,K ,Cl ,TCO2 พร้อมคำนวน Anion gap
 
การใช้งานสะดวกและง่าย
เพียงยก Probe ขึ้น เครื่องจะดูดตัวอย่างอัตโนมัติโดยใช้ตัวอย่างเพียง 120 µl.และจะรายงานผลภายใน 1 นาที
 
Reference ELectrode แยก

มั่นใจในผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำด้วย Reference Electrode 2 ตัว 

 
maintenance free electrode

สะดวกด้วย Selective Electrode ระบบปิด ไม่ต้องคอยเช็คหรือเติมน้ำยา Filling electrode

 
การบำรุงรักษาเครื่องง่ายและสะดวก

จากการออกแบบระบบทางเดินน้ำยาและชุด Electrode ที่ลงตัวทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องได้ง่าย และสะดวก

 
บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ
การบริการหลังการขายครบวงจรด้วยทีมช่างผู้ชำนาญงาน พร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็ว และมีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องวิเคราะห์ค่าอิเลคโตรไลท์

 

1.       เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์หาค่าสารอิเลคโตรไลท์ในสารตัวอย่างด้วยระบบไอออนซีเลคทีฟอิเลคโทรด

ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอมพิวเตอร์

2.       สามารถวิเคราะห์หาค่าโซเดียม , โปแตสเซียม , คลอไรด์ , คาร์บอนไดออกไซด์รวมและคำนวณ

ค่า Anion qap

3.       รายงานผลการวิเคราะห์โดยผ่านหน้าจอ LCD และผ่านเครื่องพิมพ์ผลแบบประกอบในตัวเครื่อง

(Built – in printer)

4.       ระบบการปรับมาตรฐานเครื่องเป็นชนิดอัตโนมัติโดยปรับค่ามาตรฐานจุดที่ 1 (CAL 1)  ทุก ๆ 2 ชั่วโมง

และปรับค่ามาตรฐานจุดที่ 2 (CAL 2) ทุก ๆ 4 ชั่วโมง

5.       เครื่องสามารถเปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมง  โดยเครื่องจะมีระบบพักเครื่อง (STAND – BY MODE)

อัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานนานถึง 10 นาที

6.        มีโปรแกรมควบคุมคุณภาพโดยสามารถคำนวณค่า X , SD และ CV% และเก็บข้อมูลได้ถึง 31  วัน

7.        สามารถเก็บผลการวิเคราะห์ได้ถึง  20000  ราย

8.        สามารถใช้สารตัวอย่างได้หลายชนิดคือ ซีรั่ม , พลาสม่า , น้ำไขสันหลัง , ปัสสาวะ (Diluted  urine)

9.        สามารถบอกปริมาณน้ำยาที่เหลือในชุดหรือตรวจสอบปริมาณน้ำยาที่เหลือโดยบอกเป็นเปอร์เซ็นต์

10.     ใช้เวลาในการวัดค่า  60  วินาที ต่อ 1 สารตัวอย่าง

11.     ใช้ไฟฟ้า  220  Volt  ± 10%  50 Hz  ±  2%

12.      สามารถวัดค่าได้ในช่วงดังต่อไปนี้

         โปแตสเซียม          0.50  -  15.00   m mol  / L           CV            1.0%

        โซเดียม                  30.0    -  200.0  m mol  / L           CV            1.0%

         คลอไรด์                 30.0    -  200.0  m mol  / L           CV            1.0%

         คาบอนด์ไดออกไซด์รวม  5.0   -   60  m mol  /  L      CV            4.0%

13.     ใช้สารตัวอย่างในการวัด  120  ไมโครลิตร

14.     มีระบบตรวจสอบการทำงานเครื่องและวัดค่า MV  โดยอัตโนมัติ

15.     ซีเลคทีฟอิเลคโทรดทุกตัว  (Na , K , Cl , TCO2)  เป็นชนิด  maintenance  free  ไม่ต้องเติมสารอิเลคโตรไลท์เพิ่มเติมในขณะการใช้งาน

16.     อิเลคโทรดชุด Na , K , Cl  มีชุดอิเลคโทรดอ้างอิง (Reference  Electrode)  แยกกันโดยอิสระกับ  TCO2

อิเลคโทรด  ช่วยให้ค่าที่วัดได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

17.     เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน

18.     รับประกันคุณภาพ  1  ปี

19.     สามารถต่อกับระบบถาดใส่ตัวอย่างอัตโนมัติ (AUTO  SAMPLE)

20.     มี  RS 232  เพื่อต่อระบบคอมพิวเตอร์ 

 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|